Zaabonuj przez email

Tłumacz/ Translate

Reklama

Wykup reklamę: zielonogorska @wieczorna.pl

Statytyki portu

Statystyki ruchu Statystyki ruchu
Rok Pasażerowie Cargo Operacje lotnicze
1999 198 0 100
2000 207 0 36
2001 5624 0 615
2002 7598 0 681
2003 7813 0 1237
2004 3949 0 400
2005 427 0 163
2006 8316 0 1107
2007 6739 0 714
2008 5237 0 614
2009 2955 3,9[1] 642
2010 3637 5,2[1] 668
2011 6940 1,5[1] 328
Cargo: podano w tonach. dla porównania: w I kw. 2012 r. na porównywalnym wielkością rzeszowskim lotnisku Jasionka obsłużono 109 tys. pasażerów. Statystyki ruchu (2011) dla Rzeszowa Jasionki: Liczba pasażerów 491 325 Liczba operacji 12 357 źródło: http://www.rzeszowairport.pl/strona/89/ruch_pasazerski.html

mainpageads

dailyvideo

poniedziałek, 15 października 2018

Petycja do Radnych Sejmiku: lotnisko i szkoln. wyższe w woj. lubuskim

Petycja do Radnych Sejmiku: lotnisko i szkoln. wyższe w woj. lubuskim
Petycja do Radnych Sejmiku Woj. Lubuskiego

W podzielonogórskim Sulechowie kształcono na studiach wyższych obsługę naziemną lotnisk, korzystając z tego że w podsulechowskiej wiosce Nowe Kramsko jest port lotniczy pasażerski, który zresztą pochłonął ok. miliarda PLN dotacji w ciągu ostatnich 61 lat. Nieco dalej, w Powodowie, kształci się na kierunku technik-awionik. Ale nie ma ściezki kształcenia dla pilotów czy mechaników lotniczych w tym województwie. Jest natomiast na przykład pusty hangar na lotnisku. Czemu tego majątku nie wykorystać? Czemu nie kształcić pilotów, jak np. w Rzeszowie? Czemu nie powrócić do pomysłu kształcenia naziemnej obsługi lotnisk- skoro takie lotnisko jest w pobliżu?

Wnoszę o powrót do idei kształcenia pilotów w tym województwie. Nieopodal mojego domu znajduje się nawet liceum "Lotnik" w którym ongiś podobno miało miejsce przygotowanie adeptów tego zawodu. Jest też lotnisko w Przylepie i tamtejsza kadra aeroklubu.

Obecnie tego kierunku kształcenia związanego z lotnictwem nie ma już. Jak możnaby zorganizować powrót tego kierunku kształcenia? Lokalna władza zasłania się brakiem pieniędzy. 

Ogromne lotnisko z rzadka służy pasażerom, choć mogłoby choć służyć adeptom lotnictwa do nauki, tak jak kiedyś było to możliwe. Tak ogromny majątek - który pochłonął co najmniej tysiąc milionów, nie powinien stać odłogiem.

Na świecie jest zapotrzebowanie na około 600 tysięcy pilotów samolotów, nie wspominając o personelu portów lotniczych. Wnoszę petycję o podjęcie przez lokalne władze próby powrotu do kształcenia na studiach wyższych na kierunkach lotniczych w pobliżu tegoż lotniska.
Proponuję takie kierunki o nazwach orientacyjnych:
- utrzymanie portów lotniczych
- zarządzanie portami lotniczymi
- obsługa portów lotniczych
- obsługa naziemna statków lotniczych, pilotaż
- rodzaj wyższych studiów w kierunku technik- awionik.


Odpowiedzi UZ

Witam Pana,
Informuję, że utworzenie kierunku studiów: lotnictwo na Uniwersytecie Zielonogórskim nie było, nie jest, i przynajmniej w najbliższej przyszłości, nie będzie rozważane


Ewa Sapeńko
Rzecznik prasowy
Uniwersytetu Zielonogórskiego
ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra


Informuję, że stanowisko UZ nie zostało zmienione. Powód cały czas ten sam - brak kadry, bazy, laboratoriów, pieniędzy – jednym słowem brak możliwości.


Ewa Sapeńko
Rzecznik prasowy
Uniwersytetu Zielonogórskiego
-- 

Brak kadry, bazy, laboratoriów, pieniędzy – jednym słowem brak możliwości


Ewa Sapeńko
Rzecznik prasowy
Uniwersytetu Zielonogórskiego
ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra
Tel.: 68 328 25 93; 603 454 528

Członek Stowarzyszenia
PR i Promocji Uczelni Polskich


Korespondencja w sprawie:
Proszę o przekazanie apelu do rektora UZ

prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński


Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego


Prosimy o odpowiedź na apel

Szanowni Państwo, 
Jaka jest mozliwość zorganizowania na zielonogórskiej kierunków związanych z lotnictwem, takich jak (podaję orientacyjne hasła, a nie konkretne kierunki studiów):
- utrzymanie portów lotniczych
- zarządzanie portami lotniczymi
- obsługa portów lotniczych
- obsługa naziemna statków lotniczych
- rodzaj wyższych studiów w kierunku technik- awionik. Rodzaj kierunku mechanika i budowa maszyn ze specjalnością lotnictwo. Obecnie w tym kierunku kształci tylko szkoła zawodowa w Powodowie:
Zaoferowanie studiów wyższych w tej dziedzinie mogłoby utworzyć sieżkę kształcenia adeptów lotnictwa w woj. lubuskim.
W Rzeszowie przez lata- w oparciu o tamtejsze dwa porty lotnicze - utworzono cały system kształcenia wyższego w dziedzinie lotnictwa. Jest to jedyny w Polsce kierunek lotniczy. Kolejny- mógłby powstać w Zielonej Górze. 
Dotychczas w tej dziedzinie kształciły inne uczelnie w regionie. Niestety, kształcono bez większych rezultatów. 

Proponujemy stworzenie- wzorem Politechniki Rzeszowskiej całego wydziału budowy maszyn i lotnictwa oraz drugiego w Polsce- kierunku lotnictwo. 

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Automatyka i robotyka:
Studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne i niestacjonarne
Inżynieria materiałowa:
Studia I stopnia (inżynierskie) stacjonarne i niestacjonarne
Lotnictwo i kosmonautyka:
Studia I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (magisterskie), stacjonarne i niestacjonarne
Mechanika i budowa maszyn:
Studia I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (magisterskie), stacjonarne i niestacjonarne
Mechatronika :
Studia I stopnia (inżynierskie) stacjonarne i niestacjonarne
Transport:
Studia I stopnia (inżynierskie) stacjonarne i niestacjonarne
Zarządzanie i inżynieria produkcji :
Studia I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (magisterskie), stacjonarne i niestacjonarne
Przyszli adepci sztuki pilotażu z jedynego w Polsce kierunku Lotnictwa na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa zamieszkują dom Studencki "Aviata" z siedzibą w Jasionce obok lotniska.


Bazą dydaktyczną mógłby być poniższy hangar, którego wykorzystanie zaproponowałem w liście do p. Bogdana Nowaka:

Apel do Bogdana Nowaka, członka zarządu woj. lubuskiego

Szanowni Państwo,

Jako wydawca prasowy opublikowałem apel do linii lotniczych dotyczący utworzenia bazy technicznej, mogącej także służyć za bazę szkoleniową dla przyszłych adeptów szkolnictwa wyższego w tej dziedzinie, jakie dzięki takiej bazie technicznej mogłoby się rozwinąc w regionie
Chciałbym bowiem zaapelować o utworzenie kierunku kształcenia w zakresie serwisowania statków powietrznych, i w tym celu możnaby te linie przyciągnąć nawet- za pomocą subwencji i umowy na kształcenie studentów tutejszej uczelni wyższej w tej dziedzinie. Myślę że kierunek mechanika i budowa samolotów byłby możliwy, a w hangarze możnaby stworzyć cały kompleks naukowo- badawczy jako bazę dydaktyczną. Personel szkoleniowy mogliby Państwo oprzeć o inżynierów linii lotniczej LOT i jej zaplecze techniczne. Jak sądzę, taka współpraca mogłaby być możliwa. 
Kształconoby specjalistów w jednej konkretnej dziedzinie, i dzięki nowej bazie technicznej mogliby przejść stosowne szkolenia na dyplomowanego inżyniera w tej przyszłościowej dziedzinie. 
Także sam port lotniczy Zielona Góra mógłby się stać bazą dydaktyczną dla adeptów kierunku zarządzania portami lotniczymi, czy utrzymania portów lotniczych. Zachęcam do podjęcia starań na rzecz uruchomienia takiej bazy technicznej w owym nieczynnym hangarze w Zielonej Górze oraz w celu utworzenia kierunków kształcenia w tej- jak sądzę- przyszłościowej dziedzinie. Być może rozwinie to tutejsze nauki techniczne oraz przyciągnie rzesze nowych studentów do tego regionu. 

Proponuję wykorzystanie tego hangaru jako miejsca owej bazy technicznej- lub nawet bazy dydaktycznej dla miejscowego szkolnictwa wyższego.

Obraz w treści 1
Pozdrawiam,
Adam Fularz
wydawca


ŚRODA, 20 STYCZNIA 2016

Apel o budowę bazy technicznej w porcie lotniczym Zielona Góra.

Apel  o budowę bazy technicznej w porcie lotniczym Zielona Góra.

Szanowni Państwo,
W porcie lotniczym Zielona Góra znajduje się nieużywany hangar, który, jak sądzę, pozwoliłby pomieścić Państwa samolot, który obecnie, o ile się nie mylę, bazuje w Zielonej Górze.

Możliwe jest także znalezienie i zatrudnienie personelu sprzątającego oraz innego personelu utrzymania naziemnego. W oparciu o istniejący hangar lotniczy znacznych rozmiarów możliwe jest otwarcie bazy technicznej, zatrudniającej na przykłąd mechanika i dokonującej okresowych przeglądów Państwa całej floty.

Umożliwiłoby to rozwój portu lotniczego Zielona Góra, jeśli świadczonoby tutaj usługi serwisowe dla samolotów różnych przewoźników. Sądzimy że wzrosłaby liczba operacji lotniczych wykonywanych w tym porcie lotniczym.

Utworzenie bazy technicznej napraw samolotów w istniejącym hangarze trwale wzbogaciłoby województwo lubuskie i umożliwiłoby rozwój lokalnego rynku pracy i rozwój całej branży serwisowania i obsługi naziemnej statków lotniczych.

Lokalna gospodarka mogłaby się rozwinąć w kierunku modernizacji i serwisowania statków powietrznych. W oparciu o nowy kierunek usług mogłaby się rozwinąć z dość długim czasem cała otoczka tej branży, mogłyby się rozwinąć także rozmaite inne przemysły i usługi- także budowy samolotów. Mogłaby się rozwinąć lokalna nauka techniczna. Możnaby uruchomić takie kierunki studiów, i kształcić w Zielonej Górze specjalistów w tej dziedzinie.

Należy jednak uczynić pierwszy krok w tym kierunku, i jednocześnie kieruję niniejszy apel na ręce Państwa firmy, aby uruchomić bazę techniczną samolotów Państwa przedsiębiorstwa w owym istniejącym już hangarze. Skierujemy wkrótce apel do samorządów o działąnia w celu rozwoju szkolnictwa zawodowego w tej dziedzinie.

Mógłby się on stać miejscem stacjonowania Państwa maszyn, a także bazą techniczną i punktem dokonywania napraw modernizacyjnych, także bardziej skomplikowanych- w Państwa samolotach.

Budowa takiej bazy podniosłaby bezpieczeństwo lotów także na trasie do Zielonej Góry. 
Jak wygląda praca takiej "bazy technicznej":

W trakcie "noclegu" samolot Adria Airways zostanie posprzątany, zatankowany i przejdzie kontrolę techniczną. Mechanik pracujący na lotnisku dla Szkoły Pilotów Bartolini Air przeszedł już w Lublanie kurs z obsługi Bombardiera CRJ700. Przez miesiąc będzie pracował razem z mechanikiem słoweńskim, a potem już sam będzie kontrolował maszynę. Większe przeglądy czy naprawy samolot będzie przechodził w Słowenii.

Pisząc list, miałem nadzieję na stworzenie nowego przemysłu w tym województwie. Fajnie by było gdyby te linie uruchomiły poprawną bazę dla swojego samolotu pasażerskiego w Zielonej Górze- Babimoście. Przypominam że znajduje się tutaj nieużywany hangar lotniczy, który- jak sądzę- pomieściłby samolot. Być może mogłoby powstać zaplecze techniczne do obsługi samolotów pasażerskich.

Mógłby tu powstać rodaj bazy technicznej tych linii. Być może to może być początek jakiegoś nowego rozdziału w losach tego portu lotniczego- po raz pierwszy stałby się bazą linii lotniczych. 

----

Apel 
Zbazowali Państwo jeden samolot pasażerski w Zielonej Górze.
Dlaczego nie uruchomić w Zielonej Górze pełnej bazy technicznej wraz z jakimś minimalnym - albo i pełnym zapleczem technicznym?

Znajduje się tutaj duży, nieużywany obecnie hangar lotniczy. Poniżej dołączam zdjęcie hangaru lotniczego w Zielonej Górze:

Obraz w treści 1

Mogliby Państwo użyć tego hangaru celem uruchomienia pełnej bazy Państwa linii lotniczych.
Byłaby to bliźniacza baza taka jak baza w Warszawie:
SprintAir S.A. posiada bogate doświadczenie w obsłudze liniowej oraz bazowej statków powietrznych. Wykonujemy przeglądy liniowe oraz bazowe samolotów TurboLet L410, SAAB340 oraz ATR72. Posiadamy certyfikat obsługi technicznej PART-145 o numerze PL.145.020 wydany przez polski Urząd Lotnictwa Cywilnego (CAA).
Od 2014 usługi świadczymy w naszym hangarze zlokalizowanym na terenie lotniska Warszawa-Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina (EPWA).
W zakresie obsługi liniowej oraz hangarowej zapewniamy:
przeglady dzienne, tygodniowe, A-checks oraz strukturalne (base maintenance)
·         usuwanie usterek
·         próby silników
·         usługa AOG
·         Boroskopię silników
·         hangarowanie samolotu
Zapewniamy wsparcie doświadczonych inżynierów i mechaników.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ostatnie doniesienia

Ostatnie komentarze

Galeria zdjęć

narrowsidebarads