Zaabonuj przez email

Tłumacz/ Translate

Reklama

Wykup reklamę: zielonogorska @wieczorna.pl

Statytyki portu

Statystyki ruchu Statystyki ruchu
Rok Pasażerowie Cargo Operacje lotnicze
1999 198 0 100
2000 207 0 36
2001 5624 0 615
2002 7598 0 681
2003 7813 0 1237
2004 3949 0 400
2005 427 0 163
2006 8316 0 1107
2007 6739 0 714
2008 5237 0 614
2009 2955 3,9[1] 642
2010 3637 5,2[1] 668
2011 6940 1,5[1] 328
Cargo: podano w tonach. dla porównania: w I kw. 2012 r. na porównywalnym wielkością rzeszowskim lotnisku Jasionka obsłużono 109 tys. pasażerów. Statystyki ruchu (2011) dla Rzeszowa Jasionki: Liczba pasażerów 491 325 Liczba operacji 12 357 źródło: http://www.rzeszowairport.pl/strona/89/ruch_pasazerski.html

mainpageads

dailyvideo

czwartek, 21 stycznia 2016

Temat: Dotychczasowa korespondencja w sprawie bazy naukowo-technicznej na lotnisku Babimost

Czy dopilnują Państwo aby w Państwa serwisie informacyjnym poruszono temat kształcenia w zawodach lotniczych? Mimo że lotnisko istnieje od 1961 roku, czyli 55 lat, temat utknął. Gdyby uruchomiono bazę naukowo- dydaktyczno-techniczną - możnaby kształcić techników -mechaników lotnictwa. 
Pozdrawiam,
Adam

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Adam Fularz <adam.fularz@wieczorna.pl>
Data: 20 stycznia 2016 15:11
Temat: Fwd: Temat: Dotychczasowa korespondencja w sprawie bazy naukowo-technicznej na lotnisku Babimost
Do: newsroom@zachod.plCzy można opisać pomysł na kształcenie zawodowe w dziedzinach takich jak technik- mechanik lotnictwa? Z czasem możnaby zbudować z tego nawet kierunek studiów wyższych. Ale na razie zgłosił się zainteresowany tematem dyrektor szkoły w Powodowie, gdzie kształci się w tej branży. Istnieje możliwość stworzenia bazy kształcenia w zawodzie np. technika- mechanika lotniczego tworząc w jakiś sposób- niestety, nie wiem dokładnie w jaki sposób- ośrodek naukowo- dydaktyczny lotnictwa. W Rzeszowie ten ruch się udał, miejscowa politechnika kształci w kierunkach lotniczych. Istnieje tam cała "dolina lotnicza". Ale najpierw zainwestowano w edukację zawodową w branży lotniczej. W Zielonej Górze też to jest możliwe. Myślę że uruchomienie takiej bazy kształcenia w tej dziedzinie to pierwszy krok dla tego województwa w takiej branży jak kształcenie specjalistów dla branży lotnictwa. Wykorzystanoby stary hangar w porcie lotniczym Babimost. 


 Jak wnioskuję, istnieje szansa na powołanie bazy naukowo-techniczno-dydaktycznej w opuszczonym hangarze lotniska w Babimoście. W porcie lotniczym właśnie zbazowały swój samolot linie Sprintair. Mogłyby wreszcie coś zainwestować w naszym regionie, otrzymując tak wielkie wsparcie. 
W Rzeszowie powołano szereg ośrodków kształcenia w dziedzinie lotnictwa w tzw. Dolinie Lotniczej. Być może w Zielonej Górze też można uruchomić kształcenie w tej dziedzinie? Być może- można wykorzystać stary hangar lotniczy w tym porcie lotniczym?

Otrzymane listy:


Sam pomysł bardzo ciekawy stwarzający dodatkowe możliwości odbywania praktyk dla naszych uczniów oraz możliwość zatrudnienia się po ukończeniu nauki w naszym technikum w zawodzie technik awionik. Organizacja kształcąca winna posiadać certyfikat Part-145 wydany przez ULC w Warszawie. Dokładnie znam funkcjonowanie ośrodków w Dolinie Lotniczej skupionej wokół Rzeszowa, bowiem uczestniczyłem w kursokonferencji dwudniowej nt. kształcenia w zawodach lotniczych. Nasza szkoła od 10 lat kształci techników awioników z możliwością uruchomienia technika mechanika- lotniczego posiadając bazę, wyposażenie oraz przygotowaną kadrę dydaktyczną. Pomysł utworzenia kształcenia na poziomie wyższym uważam za zasadny. Szkoła oprócz bazy, wyposażenia, kadry dysponuje lądowiskiem wpisanym do rejestru krajowego oraz ośrodkiem kształcenia lotniczego mikrolotowego. Chętnie wezmę udział w dalszych pracach projektowych związanych z powołaniem na UZ w Zielonej Górze kierunku związanego z kształceniem lotników, mechaników i awioników.
Dyrektor Zespołu Szkól Rolniczych i Technicznych w Powodowie Jerzy Rusin Tel. 68 384 36 75.


Apel:

prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński


Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego


Prosimy o odpowiedź na apel

Szanowni Państwo, 
Jaka jest mozliwość zorganizowania na zielonogórskiej kierunków związanych z lotnictwem, takich jak (podaję orientacyjne hasła, a nie konkretne kierunki studiów):
- utrzymanie portów lotniczych
- zarządzanie portami lotniczymi
- obsługa portów lotniczych
- obsługa naziemna statków lotniczych
- rodzaj wyższych studiów w kierunku technik- awionik. Rodzaj kierunku mechanika i budowa maszyn ze specjalnością lotnictwo. Obecnie w tym kierunku kształci tylko szkoła zawodowa w Powodowie:
Zaoferowanie studiów wyższych w tej dziedzinie mogłoby utworzyć sieżkę kształcenia adeptów lotnictwa w woj. lubuskim.
W Rzeszowie przez lata- w oparciu o tamtejsze dwa porty lotnicze - utworzono cały system kształcenia wyższego w dziedzinie lotnictwa. Jest to jedyny w Polsce kierunek lotniczy. Kolejny- mógłby powstać w Zielonej Górze. 
Dotychczas w tej dziedzinie kształciły inne uczelnie w regionie. Niestety, kształcono bez większych rezultatów. 

Proponujemy stworzenie- wzorem Politechniki Rzeszowskiej całego wydziału budowy maszyn i lotnictwa oraz drugiego w Polsce- kierunku lotnictwo. 

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Automatyka i robotyka:
Studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne i niestacjonarne
Inżynieria materiałowa:
Studia I stopnia (inżynierskie) stacjonarne i niestacjonarne
Lotnictwo i kosmonautyka:
Studia I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (magisterskie), stacjonarne i niestacjonarne
Mechanika i budowa maszyn:
Studia I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (magisterskie), stacjonarne i niestacjonarne
Mechatronika :
Studia I stopnia (inżynierskie) stacjonarne i niestacjonarne
Transport:
Studia I stopnia (inżynierskie) stacjonarne i niestacjonarne
Zarządzanie i inżynieria produkcji :
Studia I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (magisterskie), stacjonarne i niestacjonarne
Przyszli adepci sztuki pilotażu z jedynego w Polsce kierunku Lotnictwa na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa zamieszkują dom Studencki "Aviata" z siedzibą w Jasionce obok lotniska.


Bazą dydaktyczną mógłby być poniższy hangar, którego wykorzystanie zaproponowałem w liście do p. Bogdana Nowaka:

Apel do Bogdana Nowaka, członka zarządu woj. lubuskiego

Szanowni Państwo,

Jako wydawca prasowy opublikowałem apel do linii Sprintair dotyczący utworzenia bazy technicznej, mogącej także służyć za bazę szkoleniową dla przyszłych adeptów szkolnictwa wyższego w tej dziedzinie, jakie dzięki takiej bazie technicznej mogłoby się rozwinąc w regionie
Chciałbym bowiem zaapelować o utworzenie kierunku kształcenia w zakresie serwisowania statków powietrznych, i w tym celu możnaby te linie przyciągnąć nawet- za pomocą subwencji i umowy na kształcenie studentów tutejszej uczelni wyższej w tej dziedzinie. Myślę że kierunek mechanika i budowa samolotów byłby możliwy, a w hangarze możnaby stworzyć cały kompleks naukowo- badawczy jako bazę dydaktyczną. Personel szkoleniowy mogliby Państwo oprzeć o inżynierów linii Sprintair i jej zaplecze techniczne. Jak sądzę, taka współpraca mogłaby być możliwa. 
Kształconoby specjalistów w jednej konkretnej dziedzinie, i dzięki nowej bazie technicznej mogliby przejść stosowne szkolenia na dyplomowanego inżyniera w tej przyszłościowej dziedzinie. 
Także sam port lotniczy Zielona Góra mógłby się stać bazą dydaktyczną dla adeptów kierunku zarządzania portami lotniczymi, czy utrzymania portów lotniczych. Zachęcam do podjęcia starań na rzecz uruchomienia takiej bazy technicznej w owym nieczynnym hangarze w Zielonej Górze oraz w celu utworzenia kierunków kształcenia w tej- jak sądzę- przyszłościowej dziedzinie. Być może rozwinie to tutejsze nauki techniczne oraz przyciągnie rzesze nowych studentów do tego regionu. 

Proponuję wykorzystanie tego hangaru jako miejsca owej bazy technicznej- lub nawet bazy dydaktycznej dla miejscowego szkolnictwa wyższego.

Obraz w treści 1
Pozdrawiam,
Adam Fularz
wydawca


ŚRODA, 20 STYCZNIA 2016

Apel do linii Sprintair o budowę bazy technicznej w porcie lotniczym Zielona Góra.

Apel do linii Sprintair o budowę bazy technicznej w porcie lotniczym Zielona Góra.

Szanowni Państwo,
W porcie lotniczym Zielona Góra znajduje się nieużywany hangar, który, jak sądzę, pozwoliłby pomieścić Państwa samolot, który obecnie, o ile się nie mylę, bazuje w Zielonej Górze.

Możliwe jest także znalezienie i zatrudnienie personelu sprzątającego oraz innego personelu utrzymania naziemnego. W oparciu o istniejący hangar lotniczy znacznych rozmiarów możliwe jest otwarcie bazy technicznej, zatrudniającej na przykłąd mechanika i dokonującej okresowych przeglądów Państwa całej floty.

Umożliwiłoby to rozwój portu lotniczego Zielona Góra, jeśli świadczonoby tutaj usługi serwisowe dla samolotów różnych przewoźników. Sądzimy że wzrosłaby liczba operacji lotniczych wykonywanych w tym porcie lotniczym.

Utworzenie bazy technicznej napraw samolotów w istniejącym hangarze trwale wzbogaciłoby województwo lubuskie i umożliwiłoby rozwój lokalnego rynku pracy i rozwój całej branży serwisowania i obsługi naziemnej statków lotniczych.

Lokalna gospodarka mogłaby się rozwinąć w kierunku modernizacji i serwisowania statków powietrznych. W oparciu o nowy kierunek usług mogłaby się rozwinąć z dość długim czasem cała otoczka tej branży, mogłyby się rozwinąć także rozmaite inne przemysły i usługi- także budowy samolotów. Mogłaby się rozwinąć lokalna nauka techniczna. Możnaby uruchomić takie kierunki studiów, i kształcić w Zielonej Górze specjalistów w tej dziedzinie.

Należy jednak uczynić pierwszy krok w tym kierunku, i jednocześnie kieruję niniejszy apel na ręce Państwa firmy, aby uruchomić bazę techniczną samolotów Państwa przedsiębiorstwa w owym istniejącym już hangarze. Skierujemy wkrótce apel do samorządów o działąnia w celu rozwoju szkolnictwa zawodowego w tej dziedzinie.

Mógłby się on stać miejscem stacjonowania Państwa maszyn, a także bazą techniczną i punktem dokonywania napraw modernizacyjnych, także bardziej skomplikowanych- w Państwa samolotach.

Budowa takiej bazy podniosłaby bezpieczeństwo lotów także na trasie do Zielonej Góry. Jak wygląda praca takiej "bazy technicznej":


Cały tekst: http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35153,17663343,Baza_Adria_Airways_na_lodzkim_lotnisku__I_duze_zmiany.html#ixzz3xmAcl4GP
Pisząc list do linii Sprintair, miałem nadzieję na stworzenie nowego przemysłu w tym województwie. Fajnie by było gdyby te linie uruchomiły poprawną bazę dla swojego samolotu pasażerskiego w Zielonej Górze- Babimoście. Przypominam że znajduje się tutaj nieużywany hangar lotniczy, który- jak sądzę- pomieściłby samolot linii Sprintair. Być może mogłoby powstać zaplecze techniczne do obsługi samolotów pasażerskich.

Mógłby tu powstać rodaj bazy technicznej tych linii. Być może to może być początek jakiegoś nowego rozdziału w losach tego portu lotniczego- po raz pierwszy stałby się bazą linii lotniczych. 

----

Apel do linii Sprintair

Zbazowali Państwo jeden samolot pasażerski w Zielonej Górze.
Dlaczego nie uruchomić w Zielonej Górze pełnej bazy technicznej Sprintair wraz z jakimś minimalnym - albo i pełnym zapleczem technicznym?

Znajduje się tutaj duży, nieużywany obecnie hangar lotniczy. Poniżej dołączam zdjęcie hangaru lotniczego w Zielonej Górze:

Obraz w treści 1

Mogliby Państwo użyć tego hangaru celem uruchomienia pełnej bazy Państwa linii lotniczych.
Byłaby to bliźniacza baza taka jak Państwa baza w Warszawie:
SprintAir S.A. posiada bogate doświadczenie w obsłudze liniowej oraz bazowej statków powietrznych. Wykonujemy przeglądy liniowe oraz bazowe samolotów TurboLet L410, SAAB340 oraz ATR72. Posiadamy certyfikat obsługi technicznej PART-145 o numerze PL.145.020 wydany przez polski Urząd Lotnictwa Cywilnego (CAA).
Od 2014 usługi świadczymy w naszym hangarze zlokalizowanym na terenie lotniska Warszawa-Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina (EPWA).
hangra
W zakresie obsługi liniowej oraz hangarowej zapewniamy:
przeglady dzienne, tygodniowe, A-checks oraz strukturalne (base maintenance)
  • usuwanie usterek
  • próby silników
  • usługa AOG
  • Boroskopię silników
  • hangarowanie samolotu
Zapewniamy wsparcie doświadczonych inżynierów i mechaników.
hangrar_naprawa
Autor: 02:46 


Załączam list do linii Sprintair. Fajnie by było gdyby te linie uruchomiły poprawną bazę dla swojego samolotu pasażerskiego w Zielonej Górze- Babimoście. Przypominam że znajduje się tutaj nieużywany hangar lotniczy, który- jak sądzę- pomieściłby samolot linii Sprintair. Być może mogłoby powstać zaplecze techniczne do obsługi samolotów pasażerskich.

Mógłby tu powstać rodaj bazy technicznej tych linii. Być może to może być początek jakiegoś nowego rozdziału w losach tego portu lotniczego- po raz pierwszy stałby się bazą linii lotniczych. 

----

Do linii Sprintair

Szanowni Państwo,
Zbazowali Państwo jeden samolot pasażerski w Zielonej Górze.
Dlaczego nie uruchomić w Zielonej Górze pełnej bazy technicznej Sprintair wraz z jakimś minimalnym zapleczem technicznym.

Znajduje się tutaj duży, nieużywany obecnie hangar lotniczy. Poniżej dołączam zdjęcie hangaru lotniczego w Zielonej Górze:

Obraz w treści 1

Mogliby Państwo użyć tego hangaru celem uruchomienia pełnej bazy Państwa linii lotniczych.
Pozdrawiam,--
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ostatnie doniesienia

Ostatnie komentarze

Galeria zdjęć

narrowsidebarads