Zaabonuj przez email

Tłumacz/ Translate

Reklama

Wykup reklamę: zielonogorska @wieczorna.pl

Statytyki portu

Statystyki ruchu Statystyki ruchu
Rok Pasażerowie Cargo Operacje lotnicze
1999 198 0 100
2000 207 0 36
2001 5624 0 615
2002 7598 0 681
2003 7813 0 1237
2004 3949 0 400
2005 427 0 163
2006 8316 0 1107
2007 6739 0 714
2008 5237 0 614
2009 2955 3,9[1] 642
2010 3637 5,2[1] 668
2011 6940 1,5[1] 328
Cargo: podano w tonach. dla porównania: w I kw. 2012 r. na porównywalnym wielkością rzeszowskim lotnisku Jasionka obsłużono 109 tys. pasażerów. Statystyki ruchu (2011) dla Rzeszowa Jasionki: Liczba pasażerów 491 325 Liczba operacji 12 357 źródło: http://www.rzeszowairport.pl/strona/89/ruch_pasazerski.html

mainpageads

dailyvideo

piątek, 17 sierpnia 2012

W Olsztynie kończą linię kolejową do portu Szymany

W Olsztynie mają podobny problem jak w Ziel. Górze- port odległy od centrum miasta. Jak go rozwiązano?


Szybkie, bezpieczne i komfortowe połączenie kolejowe z Olsztyna do lotniska w Szymanach będzie gotowe do końca 2015 r. W grudniu br. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały z wykonawcą - NDI S.A. - umowę na II etap przebudowy linii kolejowych Olsztyn – Szczytno – Szymany.

Dzięki inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. pasażerowie będą mogli dotrzeć koleją ze stolicy województwa warmińsko-mazurskiego do portu lotniczego Mazury w Szymanach w zaledwie 45 minut. Na trasie z Olsztyna do Szczytna pociągi pojadą do 100 km/h, a na odcinku ze Szczytna do Szyman będą mogły rozpędzić się do 110 km/h.

wg http://www.olsztyn24.com/news/24774-w-trzy-kwadranse-pociagiem-z-olsztyna-do-lotniska-w-szymanach.html


Rys. PKP PLK wg Murator,
Oto opis zarządcy sieci kolejowej:

Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych Olsztyn - Szczytno - Szymany (odcinek Olsztyn - Szczytno - linia kolejowa nr 219 i odcinek Szymany - Szczytno - linia kolejowa nr 35) jako kolejowe połączenie modernizowanego lotniska w Szymanach z Olsztynem 

Projekt kolejowego połączenia modernizowanego lotniska w Szymanach z Olsztynem jest realizowany w dwóch etapach:
 • etap I – rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych od stacji Olsztyn do stacji Szymany (etap zrealizowany);
 • etap II – budowa ok. 1,6 km nowej linii odchodzącej od linii nr 35 przed stacją Szymany do terminala Portu Lotniczego Mazury w Szymanach oraz Lokalnego Centrum Sterowania (LCS) ruchem na stacji w Szczytnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (realizacja w latach 2013-2015).
ZAKRES DLA I ETAPU PROJEKTU
 • całkowita wymiana nawierzchni kolejowej toru nr 1 na odcinku Olsztyn – Szczytno linii nr 219 (44,38 km) oraz toru nr 1 na stacji Szczytno na linii nr 35 (0,97 km),
 • oczyszczenie podsypki, jej uzupełnienie oraz oprofilowanie, ścięcie ław torowiska wraz z podbiciem i regulacją torów w planie i w profilu na odcinku Szymany - Szczytno linii nr 35 (9,86 km),
 • naprawy główne i bieżące (3,64 km) nawierzchni torów głównych dodatkowych na stacjach,
 • korekta geometrii łuków polegająca na wydłużeniu krzywych przejściowych łuku w celu uzyskania optymalnej prędkości na łukach,
 • roboty okołotorowe związane z odbudową bocznych rowów odwodnieniowych oraz estetyzacją otoczenia linii kolejowej w pasie prowadzonej modernizacji linii,
 • wymiana nawierzchni drogowej na 37 przejazdach (1 przejazd został zlikwidowany),
 • roboty budowlane na 114 obiektach inżynieryjnych (w tym 4 mosty, 2 wiadukty, 108 przepustów),
 • przebudowa 7 i rozbiórka 7 peronów,
 • remont budynków nastawni Pm na st. Pasym i Sz1 na st. Szczytno,
 • zabudowa urządzeń ssp na 12 przejazdach kolejowych i 2 Tvu,
 • zabudowa komputerowych urządzeń srk na st. Pasym, wymiana napędów rozjazdów na st. Marcinkowo,
 • wymiana wyeksploatowanych (radiołączność – st. Olsztyn, Marcinkowo, Pasym i Szczytno) oraz budowa nowych urządzeń telekomunikacyjnych (SLK i rozgłoszeniowa informacja podróżnych – st. Marcinkowo, Pasym i Szczytno) oraz budowa kabli teletechnicznych,
 • wymiana, budowa lub rozbiórka urządzeń elektroenergetyki do 1 kV (linie zasilające i oświetlenie - st. Marcinkowo, Pasym i Szczytno + przejazdy, eor – st. Marcinkowo, Pasym i Szczytno).
ZAKRES DLA II ETAPU PROJEKTU
 • zadanie 1 – budowa ok. 1,6 km nowej linii odchodzącej od linii nr 35 przed stacją Szymany do terminala Portu Lotniczego Mazury w Szymanach;
 • zadanie 2 – budowa LCS Szczytno wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
CELE PROJEKTU
Celem projektu jest zapewnienie szybkiego i bezpiecznego transportu kolejowego pasażerów z lotniska w Szymanach do stolicy województwa. W I etapie projektu zostanie przeprowadzona modernizacja linii kolejowych nr 219 i 35 na odcinku od stacji Olsztyn Główny do stacji Szymany. W etapie II dobudowany zostanie odcinek linii do terminala lotniczego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:
 • Zwiększenie prędkości pociągów na odc. Olsztyn – Szczytno z 70 km/h do 100 km/h i uruchomienie linii ze Szczytna do Szyman, na której pociągi będą mogły osiągać prędkość 110 km/h.
 • Poprawę warunków podróżowania i obsługi pasażerów poprzez modernizację nawierzchni (mniejsze oddziaływanie dynamiczne na szlakach, rozjazdach), przebudowę peronów i budowę urządzeń informacji podróżnych.
 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejazdach (budowa telewizji użytkowej i urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej ostrzegającej o zbliżającym się pociągu).
Głównym efektem realizacji I etapu inwestycji będzie:
 • Uzyskanie kolejowego połączenia stacji Olsztyn ze stacją w Szymanach.
 • Uzyskanie czasu przejazdu z Olsztyna do Szyman wynoszącego ok. 45 min (bez zatrzymania pociągu na przystankach leżących na trasie przejazdu, za wyjątkiem postoju technicznego pociągu wynoszącego ok. 5 min na stacji w Szczytnie, wynikającego ze zmiany kierunku jazdy pociągu). Dla pociągów zatrzymujących się na wszystkich przystankach czas ten wydłuży się do ok. 49 min.
KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU
 • Etap I – 94 232 216,59 PLN
 • Etap II – 43 770 000,00 PLN
CZAS REALIZACJI PROJEKTU
 • Etap I – 2008-2013
 • Etap II – 2013-2015
KONTRAKTY ZAKOŃCZONE
Wszystkie kontrakty związane z projektowaniem i realizacją I etapu inwestycji (studium wykonalności i dokumentacja przedprojektowa, zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski, audyt zewnętrzny).
OBSZARY CHRONIONE
Projekt przebiega przez obszary NATURA 2000-Puszczę Napiwodzko-Ramudzką i Ostoję Napiwodzko-Ramudzką.
KORZYŚCI DLA SPOŁECZEŃSTWA I ŚRODOWISKA
 • Uzyskanie kolejowego połączenia Olsztyna ze stacją w Szymanach i czasu przejazdu na tym odcinku ok.45 min.
 • Atrakcyjniejsza oferta przewozowa (krótszy czas jazdy, większa punktualność pociągów).
 • Poprawa warunków ekologicznych regionu - przejęcie przez kolej części ruchu samochodowego.
 • Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska i hałasu, poprawa bezpieczeństwa na drogach, zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów.
 • Poprawa złego stanu infrastruktury kolejowej linii 219 i 35 przyczyni się do usprawnienia połączeń wewnątrz województwa i poprawi jego dostępność komunikacyjną.
 • Realizacja przedmiotowej inwestycji istotnie przyspieszy integrację przestrzenną i gospodarczą woj. warmińsko - mazurskiego.
 • Umożliwi wyższą dostępność rynku pracy i edukacji dla mieszkańców miejscowości położonych w sąsiedztwie modernizowanych linii kolejowych.
 • Pozwoli także na zrównoważony rozwój obszarów miejskich i wiejskich, umożliwi wyprowadzenie uciążliwego przemysłu i usług na obszary podmiejskie oraz przyspieszy wzrost atrakcyjnych lokalizacji dla nowych inwestycji, w tym z sektora turystyki wakacyjnej i weekendowej.

wg http://www.plk-inwestycje.pl/inwestycje/regionalne-programy-operacyjne/warminsko-mazurskie/linie-nr-219-i-35/

Połączenie kolejowe Olsztyna z Lotniskiem Szymany - inwestycja na półmetku


W ciągu roku na trasie liczącej ponad 50 km wykonano już ponad połowę zaplanowanych prac, po ich zakończeniu czas przejazdu koleją z Olsztyna do Szyman wyniesie około 45 minut.

Na linii kolejowej Olsztyn - Szymany trwają intensywne prace, których zakończenie pozwoli na sprawny i szybki dojazd pociągiem na lotnisko w Szymanach. Sprawna organizacja prac i nowoczesne maszyny pozwalają na wymianę nawet 1 km torów dziennie. Od maja trwają prace związane z wymianą nawierzchni torowej między Marcinkowem i Olsztynem.

Zakończono już montaż toru na odcinku Marcinkowo - Pasym, a następnie ruszają prace między Pasymiem a Szczytnem. Wymieniane są również rozjazdy i tory na stacjach. Ponadto prowadzone są roboty na obiektach mostowych - wymieniono już 15 z 50 przepustów.

Wykonawca ma przed sobą jeszcze prace związane z budową siedmiu nowych peronów, budową samoczynnej sygnalizacji na przejazdach kolejowych - łącznie zmodernizowanych zostanie 12 przejazdów. Zaplanowano również modernizację urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Pasym, a także roboty związane z ułożeniem kabli teletechnicznych na całym odcinku z Olsztyna do Szyman.

Dzięki realizacji projektu prędkość pociągów na odcinku Olsztyn - Szczytno zwiększy się z 70 km/h do 100 km/h, a na odcinku ze Szczytna do Szyman do 110 km/h, co skróci czas przejazdu z terenów podmiejskich i stworzy sprawne połączenie kolejowe Olsztyna z Lotniskiem Szymany.

Pracami na linii zajmuje się włoska firma Salcef Costruzioni Edili E Ferroviarie S.p.A z którą umowę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały w lipcu 2011 roku. Projekt zakończy się w marcu przyszłego roku, a całkowita wartość prac wynosi 91,5 mln zł.
(żródło: pkp.pl)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ostatnie doniesienia

Ostatnie komentarze

Galeria zdjęć

narrowsidebarads