Zaabonuj przez email

Tłumacz/ Translate

Reklama

Wykup reklamę: zielonogorska @wieczorna.pl

Statytyki portu

Statystyki ruchu Statystyki ruchu
Rok Pasażerowie Cargo Operacje lotnicze
1999 198 0 100
2000 207 0 36
2001 5624 0 615
2002 7598 0 681
2003 7813 0 1237
2004 3949 0 400
2005 427 0 163
2006 8316 0 1107
2007 6739 0 714
2008 5237 0 614
2009 2955 3,9[1] 642
2010 3637 5,2[1] 668
2011 6940 1,5[1] 328
Cargo: podano w tonach. dla porównania: w I kw. 2012 r. na porównywalnym wielkością rzeszowskim lotnisku Jasionka obsłużono 109 tys. pasażerów. Statystyki ruchu (2011) dla Rzeszowa Jasionki: Liczba pasażerów 491 325 Liczba operacji 12 357 źródło: http://www.rzeszowairport.pl/strona/89/ruch_pasazerski.html

mainpageads

dailyvideo

wtorek, 27 listopada 2018

Pytanie o dodanie kolejnych gate'ów w Babimoscie

Czy możliwe jest takie przebudowanie istniejącej budowli portu lotniczego Babimost by w istniejącym obiekcie zorganizować trzy check iny - obecnie są chyba dwa oraz trzy gate'y? 
Wówczas można byłoby w wypadku awarii przejmować ruch z polskiego portu lotniczego Schoenefeld w Berlinie. 


piątek, 23 listopada 2018

Wizja rozbudowy lotniska Babimost

Na lotnisku w Babimoście znajduje się hangar wykorzystywany przez lotnictwo cywilne. A cóż, gdyby go przerobić, wzorem wielu lotnisk, w- jak  na miejscowe warunki-  "ogromny" - przynajmniej w odniesieniu do dotychczasowego-  terminal pasażerski?

Hangar. 2008r. wg polot.net

"Do lotniska doprowadzona jest bocznica kolejowa ze stacji Babimost o długości około 3 500 m, aktualnie nie wykorzystywana. Być może w przyszłości posłuży za drogę dojazdową do lotniska."- wg polot.net


Bocznica kolejowa. 2009r.
wg polot.net
Propozycje dla sieci kolei:
Wizja rozbudowy lotniska:


poniedziałek, 15 października 2018

Petycja do Radnych Sejmiku: lotnisko i szkoln. wyższe w woj. lubuskim

Petycja do Radnych Sejmiku: lotnisko i szkoln. wyższe w woj. lubuskim
Petycja do Radnych Sejmiku Woj. Lubuskiego

W podzielonogórskim Sulechowie kształcono na studiach wyższych obsługę naziemną lotnisk, korzystając z tego że w podsulechowskiej wiosce Nowe Kramsko jest port lotniczy pasażerski, który zresztą pochłonął ok. miliarda PLN dotacji w ciągu ostatnich 61 lat. Nieco dalej, w Powodowie, kształci się na kierunku technik-awionik. Ale nie ma ściezki kształcenia dla pilotów czy mechaników lotniczych w tym województwie. Jest natomiast na przykład pusty hangar na lotnisku. Czemu tego majątku nie wykorystać? Czemu nie kształcić pilotów, jak np. w Rzeszowie? Czemu nie powrócić do pomysłu kształcenia naziemnej obsługi lotnisk- skoro takie lotnisko jest w pobliżu?

Wnoszę o powrót do idei kształcenia pilotów w tym województwie. Nieopodal mojego domu znajduje się nawet liceum "Lotnik" w którym ongiś podobno miało miejsce przygotowanie adeptów tego zawodu. Jest też lotnisko w Przylepie i tamtejsza kadra aeroklubu.

Obecnie tego kierunku kształcenia związanego z lotnictwem nie ma już. Jak możnaby zorganizować powrót tego kierunku kształcenia? Lokalna władza zasłania się brakiem pieniędzy. 

Ogromne lotnisko z rzadka służy pasażerom, choć mogłoby choć służyć adeptom lotnictwa do nauki, tak jak kiedyś było to możliwe. Tak ogromny majątek - który pochłonął co najmniej tysiąc milionów, nie powinien stać odłogiem.

Na świecie jest zapotrzebowanie na około 600 tysięcy pilotów samolotów, nie wspominając o personelu portów lotniczych. Wnoszę petycję o podjęcie przez lokalne władze próby powrotu do kształcenia na studiach wyższych na kierunkach lotniczych w pobliżu tegoż lotniska.
Proponuję takie kierunki o nazwach orientacyjnych:
- utrzymanie portów lotniczych
- zarządzanie portami lotniczymi
- obsługa portów lotniczych
- obsługa naziemna statków lotniczych, pilotaż
- rodzaj wyższych studiów w kierunku technik- awionik.


Odpowiedzi UZ

Witam Pana,
Informuję, że utworzenie kierunku studiów: lotnictwo na Uniwersytecie Zielonogórskim nie było, nie jest, i przynajmniej w najbliższej przyszłości, nie będzie rozważane


Ewa Sapeńko
Rzecznik prasowy
Uniwersytetu Zielonogórskiego
ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra


Informuję, że stanowisko UZ nie zostało zmienione. Powód cały czas ten sam - brak kadry, bazy, laboratoriów, pieniędzy – jednym słowem brak możliwości.


Ewa Sapeńko
Rzecznik prasowy
Uniwersytetu Zielonogórskiego
-- 

Brak kadry, bazy, laboratoriów, pieniędzy – jednym słowem brak możliwości


Ewa Sapeńko
Rzecznik prasowy
Uniwersytetu Zielonogórskiego
ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra
Tel.: 68 328 25 93; 603 454 528

Członek Stowarzyszenia
PR i Promocji Uczelni Polskich


Korespondencja w sprawie:
Proszę o przekazanie apelu do rektora UZ

prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński


Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego


Prosimy o odpowiedź na apel

Szanowni Państwo, 
Jaka jest mozliwość zorganizowania na zielonogórskiej kierunków związanych z lotnictwem, takich jak (podaję orientacyjne hasła, a nie konkretne kierunki studiów):
- utrzymanie portów lotniczych
- zarządzanie portami lotniczymi
- obsługa portów lotniczych
- obsługa naziemna statków lotniczych
- rodzaj wyższych studiów w kierunku technik- awionik. Rodzaj kierunku mechanika i budowa maszyn ze specjalnością lotnictwo. Obecnie w tym kierunku kształci tylko szkoła zawodowa w Powodowie:
Zaoferowanie studiów wyższych w tej dziedzinie mogłoby utworzyć sieżkę kształcenia adeptów lotnictwa w woj. lubuskim.
W Rzeszowie przez lata- w oparciu o tamtejsze dwa porty lotnicze - utworzono cały system kształcenia wyższego w dziedzinie lotnictwa. Jest to jedyny w Polsce kierunek lotniczy. Kolejny- mógłby powstać w Zielonej Górze. 
Dotychczas w tej dziedzinie kształciły inne uczelnie w regionie. Niestety, kształcono bez większych rezultatów. 

Proponujemy stworzenie- wzorem Politechniki Rzeszowskiej całego wydziału budowy maszyn i lotnictwa oraz drugiego w Polsce- kierunku lotnictwo. 

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Automatyka i robotyka:
Studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne i niestacjonarne
Inżynieria materiałowa:
Studia I stopnia (inżynierskie) stacjonarne i niestacjonarne
Lotnictwo i kosmonautyka:
Studia I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (magisterskie), stacjonarne i niestacjonarne
Mechanika i budowa maszyn:
Studia I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (magisterskie), stacjonarne i niestacjonarne
Mechatronika :
Studia I stopnia (inżynierskie) stacjonarne i niestacjonarne
Transport:
Studia I stopnia (inżynierskie) stacjonarne i niestacjonarne
Zarządzanie i inżynieria produkcji :
Studia I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (magisterskie), stacjonarne i niestacjonarne
Przyszli adepci sztuki pilotażu z jedynego w Polsce kierunku Lotnictwa na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa zamieszkują dom Studencki "Aviata" z siedzibą w Jasionce obok lotniska.


Bazą dydaktyczną mógłby być poniższy hangar, którego wykorzystanie zaproponowałem w liście do p. Bogdana Nowaka:

Apel do Bogdana Nowaka, członka zarządu woj. lubuskiego

Szanowni Państwo,

Jako wydawca prasowy opublikowałem apel do linii lotniczych dotyczący utworzenia bazy technicznej, mogącej także służyć za bazę szkoleniową dla przyszłych adeptów szkolnictwa wyższego w tej dziedzinie, jakie dzięki takiej bazie technicznej mogłoby się rozwinąc w regionie
Chciałbym bowiem zaapelować o utworzenie kierunku kształcenia w zakresie serwisowania statków powietrznych, i w tym celu możnaby te linie przyciągnąć nawet- za pomocą subwencji i umowy na kształcenie studentów tutejszej uczelni wyższej w tej dziedzinie. Myślę że kierunek mechanika i budowa samolotów byłby możliwy, a w hangarze możnaby stworzyć cały kompleks naukowo- badawczy jako bazę dydaktyczną. Personel szkoleniowy mogliby Państwo oprzeć o inżynierów linii lotniczej LOT i jej zaplecze techniczne. Jak sądzę, taka współpraca mogłaby być możliwa. 
Kształconoby specjalistów w jednej konkretnej dziedzinie, i dzięki nowej bazie technicznej mogliby przejść stosowne szkolenia na dyplomowanego inżyniera w tej przyszłościowej dziedzinie. 
Także sam port lotniczy Zielona Góra mógłby się stać bazą dydaktyczną dla adeptów kierunku zarządzania portami lotniczymi, czy utrzymania portów lotniczych. Zachęcam do podjęcia starań na rzecz uruchomienia takiej bazy technicznej w owym nieczynnym hangarze w Zielonej Górze oraz w celu utworzenia kierunków kształcenia w tej- jak sądzę- przyszłościowej dziedzinie. Być może rozwinie to tutejsze nauki techniczne oraz przyciągnie rzesze nowych studentów do tego regionu. 

Proponuję wykorzystanie tego hangaru jako miejsca owej bazy technicznej- lub nawet bazy dydaktycznej dla miejscowego szkolnictwa wyższego.

Obraz w treści 1
Pozdrawiam,
Adam Fularz
wydawca


ŚRODA, 20 STYCZNIA 2016

Apel o budowę bazy technicznej w porcie lotniczym Zielona Góra.

Apel  o budowę bazy technicznej w porcie lotniczym Zielona Góra.

Szanowni Państwo,
W porcie lotniczym Zielona Góra znajduje się nieużywany hangar, który, jak sądzę, pozwoliłby pomieścić Państwa samolot, który obecnie, o ile się nie mylę, bazuje w Zielonej Górze.

Możliwe jest także znalezienie i zatrudnienie personelu sprzątającego oraz innego personelu utrzymania naziemnego. W oparciu o istniejący hangar lotniczy znacznych rozmiarów możliwe jest otwarcie bazy technicznej, zatrudniającej na przykłąd mechanika i dokonującej okresowych przeglądów Państwa całej floty.

Umożliwiłoby to rozwój portu lotniczego Zielona Góra, jeśli świadczonoby tutaj usługi serwisowe dla samolotów różnych przewoźników. Sądzimy że wzrosłaby liczba operacji lotniczych wykonywanych w tym porcie lotniczym.

Utworzenie bazy technicznej napraw samolotów w istniejącym hangarze trwale wzbogaciłoby województwo lubuskie i umożliwiłoby rozwój lokalnego rynku pracy i rozwój całej branży serwisowania i obsługi naziemnej statków lotniczych.

Lokalna gospodarka mogłaby się rozwinąć w kierunku modernizacji i serwisowania statków powietrznych. W oparciu o nowy kierunek usług mogłaby się rozwinąć z dość długim czasem cała otoczka tej branży, mogłyby się rozwinąć także rozmaite inne przemysły i usługi- także budowy samolotów. Mogłaby się rozwinąć lokalna nauka techniczna. Możnaby uruchomić takie kierunki studiów, i kształcić w Zielonej Górze specjalistów w tej dziedzinie.

Należy jednak uczynić pierwszy krok w tym kierunku, i jednocześnie kieruję niniejszy apel na ręce Państwa firmy, aby uruchomić bazę techniczną samolotów Państwa przedsiębiorstwa w owym istniejącym już hangarze. Skierujemy wkrótce apel do samorządów o działąnia w celu rozwoju szkolnictwa zawodowego w tej dziedzinie.

Mógłby się on stać miejscem stacjonowania Państwa maszyn, a także bazą techniczną i punktem dokonywania napraw modernizacyjnych, także bardziej skomplikowanych- w Państwa samolotach.

Budowa takiej bazy podniosłaby bezpieczeństwo lotów także na trasie do Zielonej Góry. 
Jak wygląda praca takiej "bazy technicznej":

W trakcie "noclegu" samolot Adria Airways zostanie posprzątany, zatankowany i przejdzie kontrolę techniczną. Mechanik pracujący na lotnisku dla Szkoły Pilotów Bartolini Air przeszedł już w Lublanie kurs z obsługi Bombardiera CRJ700. Przez miesiąc będzie pracował razem z mechanikiem słoweńskim, a potem już sam będzie kontrolował maszynę. Większe przeglądy czy naprawy samolot będzie przechodził w Słowenii.

Pisząc list, miałem nadzieję na stworzenie nowego przemysłu w tym województwie. Fajnie by było gdyby te linie uruchomiły poprawną bazę dla swojego samolotu pasażerskiego w Zielonej Górze- Babimoście. Przypominam że znajduje się tutaj nieużywany hangar lotniczy, który- jak sądzę- pomieściłby samolot. Być może mogłoby powstać zaplecze techniczne do obsługi samolotów pasażerskich.

Mógłby tu powstać rodaj bazy technicznej tych linii. Być może to może być początek jakiegoś nowego rozdziału w losach tego portu lotniczego- po raz pierwszy stałby się bazą linii lotniczych. 

----

Apel 
Zbazowali Państwo jeden samolot pasażerski w Zielonej Górze.
Dlaczego nie uruchomić w Zielonej Górze pełnej bazy technicznej wraz z jakimś minimalnym - albo i pełnym zapleczem technicznym?

Znajduje się tutaj duży, nieużywany obecnie hangar lotniczy. Poniżej dołączam zdjęcie hangaru lotniczego w Zielonej Górze:

Obraz w treści 1

Mogliby Państwo użyć tego hangaru celem uruchomienia pełnej bazy Państwa linii lotniczych.
Byłaby to bliźniacza baza taka jak baza w Warszawie:
SprintAir S.A. posiada bogate doświadczenie w obsłudze liniowej oraz bazowej statków powietrznych. Wykonujemy przeglądy liniowe oraz bazowe samolotów TurboLet L410, SAAB340 oraz ATR72. Posiadamy certyfikat obsługi technicznej PART-145 o numerze PL.145.020 wydany przez polski Urząd Lotnictwa Cywilnego (CAA).
Od 2014 usługi świadczymy w naszym hangarze zlokalizowanym na terenie lotniska Warszawa-Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina (EPWA).
W zakresie obsługi liniowej oraz hangarowej zapewniamy:
przeglady dzienne, tygodniowe, A-checks oraz strukturalne (base maintenance)
·         usuwanie usterek
·         próby silników
·         usługa AOG
·         Boroskopię silników
·         hangarowanie samolotu
Zapewniamy wsparcie doświadczonych inżynierów i mechaników.

Czy sensowne jest stworzenie w Babimoście pasażerskiego minilotniska zapasowego dla Berlina?

Czy możliwe jest takie przebudowanie istniejącej budowli portu lotniczego Babimost by w istniejącym obiekcie zorganizować trzy check iny - obecnie są chyba dwa oraz trzy gate'y? 
Wówczas można byłoby w wypadku awarii przejmować ruch z polskiego portu lotniczego Schoenefeld w Berlinie. 

pytania prasowe do UMWL- kolej na lotnisko Ziel. Góra

Do UMWL

Wklejam korespondencję dot. ozywienia bocznicy- istniejącej- do lotniska w Babimoście
Czy UMWL może się wypowiedzieć w kwestii połączenia na lotnisko z użyciem owej bocznicy która istnieje? Czy może można ja przedłuzyć o ok. 2 tys. metrów pod budynek term. pasażerskeigo? Albo zbudować nowy terminal w pobliżu obecnego końca bocznicy kolei?

listy w sprawie:

Do MI
Jeśli władze regionu popierają naprawę nieczynnej linii kolejowej do portu lotniczego w moim mieście to czy ma to jakiś wpływ? Taki dokument załaczam. Kto wg MI decyduje o ożywieniu tej zarośniętej linii która jest prywatna? Nie jest nawet bocznicą? Kto i co powinien zrobić? Skąd wziąć zarządcę tej linii kolejowej jeśli chodzi o krótki odcinek toru?  

ODPOWIEDŹ
Szanowny Panie Redaktorze,

poparcie przez władze regionu naprawy nieczynnej linii kolejowej jest ważnym elementem, umożliwiającym podjęcie dalszych działań w celu przywrócenia jej do eksploatacji.
Opisywana przez Pana linia jest prywatna, ma to zatem wpływ na kierunek dalszych rozmów samorządu wojewódzkiego z właścicielem zarówno infrastruktury kolejowej, jak i gruntu pod nią zajmowanego.
Warunki, jakie powinna spełniać infrastruktura kolejowa oraz lista podmiotów będących zarządcą infrastruktury kolejowej, jest dostępna na stronach internetowych Urzędu Transportu Kolejowego.


Z poważaniem

Wydział prasowy
Ministerstwo Infrastruktury

---------- Forwarded message ---------
From: Adam Fularz <adam.fularz na serw. wieczorna.pl>
Date: czw., 21 lip 2016 o 09:50
Subject: do p. M. Król- pytania prasowe- kolej na lotnisko Ziel. Góra
To: m.krol <m.krol na serw. lubuskie.pl>


Szanowny Panie Macieju,
Pani Kusiak jest na urlopie. Czy udieli Pan odpowiedzi w sprawie kolei do portu lotniczego? Ostatnio rozmawiałem z prezesem firmy IG Polska. Nie ma konieczności wykupu bocznicy, ta firma zgada się na odpłatne korzystanie z jej torowisk.

Pozdrawiam
---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Adam Fularz <adam.fularz na serw. wieczorna.pl>
Data: 21 lipca 2016 09:08
Temat: Fwd: pytania prasowe- kolej na lotnisko Ziel. Góra
Do: Iwona Kusiak <i.kusiak na serw. lubuskie.pl>


Szanowna Pani Kusiak,
Jestem ekonomistą, sporo publikuję o transporcie, we wczorajszej "Rzeczpospolitej" na stronie B4 znajdzie Pani mój tekst o lotniskach.

Pisałem do Pani w sprawie linii kolejowej na lotnisko w Babimoście. Nie trzeba kupowaqć tej bocznicy- rozmawiałem z prezesem IG Polska telefonicznie- i bocznicę można wykorzystać za opłatą. 

Być może bocznicę można uruchomić bez jej przedłużenia- podróżni przejdą ten dystans pieszo, to jakieś 1500, może 1000 metrów, ale dokładnie tego nie mierzyłem. 

Na końcu bocznicy znajduje się jakaś rampa, być może nie trzeba budować peronu i można wykorzystać to co jest. 

Mam wrażenie że aby uruchomić kolej na lotnisko, należy wyciąć drzewa i krzaki na bocznicy do lotniska i wymienić kilka- kilkanaście podkładów, bo reszta podkładów jest betonowa. Oglądałem linię do lotniska osobiście. Jak Państwo sobie życzą, możemy zorganizować wizję lokalną w terenie. 

Mam wrażenie że bocznicę możnaby uruchomić tak jak jest, bez większych inwestycji. 

Proszę o odpowiedź- z chęcią ją roześlę do lokalnych redakcji oraz opublikuję.
Pozdrawiam,

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Adam Fularz <adam.fularz@wieczorna.pl>
Data: 31 maja 2016 23:04
Temat: Re: pytania prasowe- kolej na lotnisko Ziel. Góra
Do: Iwona Kusiak <i.kusiak na serw. lubuskie.pl>


Szanowna Pani
Iwona Kusiak
Dyrektor

Gabinet Zarządu
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra


Szanowna Pani, 

Jestem ekonomistą, bardzo szanuję swoją profesję i swoją wiedzę. Czytając Pani odpowiedź, dostrzegam problem ekonomiczny znany jako vicious circle- błędne koło. 

Lotnisko ma za małe przewozy, więc nie może powstać do niego linia kolejowa, ale bez linii kolejowej przewozy pasażerów z tego lotniska niestety w mojej ocenie nie mają szans wzrosnąć. Tłumaczą  Państwo swoje stanowisko w sposób, który dla ekonomisty jest uosobieniem procesu vicious circle- błędnego koła.

Argument przytoczony przez Państwa: koszty takiego przedsięwzięcia, związane z przygotowaniem odpowiedniej infrastruktury oraz z uruchomieniem przewozów, wydają się niewspółmierne do otrzymanych korzyści. 

Mechanizm błędnego koła: bez budowy linii kolejowej dowożącej pasażerów potoki pasażerskie z portu lotniczego Babimost w mojej ocenie nie wzrosną.

Jeśli tylko z portu lotniczego zamiast średnio 6-7 pasażerów na lot odlatywałoby ich nieco więcej- np. kilkunastu, to dzięki oszczędności na dotacjach do wykonywania połączeń cała inwestycja - nawet w budowę 2,1 km torowiska pod terminal pasażerski - ma szansę się zwrócić w rok, albo w 2 lub 3 lata. Rocznie dopłacają Państwo do lotów ok. 10 mln PLN, o ile dobrze pamiętam. W mojej ocenie, jako ekonomisty, jest to najbardziej sensowna inwestycja kolejowa w całym województwie. Nic innego nie daje tak szybkiej stopy zwrotu z inwestycji. U Państwa finansową korzyścią będzie zmniejszenie dotacji do połączenia lotniczego Babimost- Warszawa.

O mnie:

Od lat publikuje sporo na temat transportu, w chwili obecnej jesteśmy największą agencją prasową w Polsce, mając w serwisie bezpłatnym ponad 0,5 mln depesz prasowych. 
To ja jestem osobą która uparcie przekonywała różne samorządy, między innymi w Olsztynie, do odbudowy i naprawy lokalnego lotniska. Tak samo przekonywałem władze Radomia czy Gdyni. Wszędzie tam powstały lotniska. Wciąż w wielu miastach przekonuję do budowy połączeń kolejowych na lotniska (np. ostatnio w Rzeszowie - z sukcesem, i we Wrocławiu- bez sukcesu).

W Olsztynie udało mi się przekonać władze do budowy połączenia kolejowego na lotnisko juz na początku działalności tego portu. Dzięki temu lotnisko miało znacznie lepszy start. Spotkałem się na różnych konferencjach z przedstawicielami Air Rail Organisation, jest to specjalna organizacja która zajmuje sie popularyzacją połączeń kolejowych na lotniska. Uczestniczyłem w kilku specjalistycznych konferencjach i szkoleniach z tej dziedziny transportu. Jest to osobna, specjalistyczna dziedzina wiedzy. W Polsce udało mi się przekonać m.in, do budowy połączęń kolejowych na lotniska w Gdańsku czy w Krakowie. W Gdańsku na lokalnych forach internetowych do dziś zamieszczone są rozmaite bluzgi jakie zamieszczali przeciwnicy takich pomysłów. W Olsztynie także miałem trudności z przekonaniem lokalnych władz, ale wystarczyła zwykła korespondencja email. Nie rozumiem problemu w Zielonej Górze- rozmawiałem z zarządem spółki IG Polska, bocznicę kolejową do lotniska moga udostępnić i nie ma z tym problemu. Oglądałem bocznicę naocznie- jest zarośnięta drzewkami i krzakami, ale betonowe podkłady nie są zużyte, wg informacjhi firmy IG Polska infrastruktura jest w stanie dostatecznym, choć wymaga drobnych napraw- z pewnością wycięcia drzew czy uzupełnienia brakujących śrub w szynach. Przystanek pasażerki mógłby być początkowo oddalony od portu, początkowo nielicznych pasażerów te brakujące 2 km możnaby dowozić samochodem osobowym, np. tym którym pracownicy portu odwożą pasażerów na autobus do Sulechowa w locie powrotnym. Być może bocznicę do portu możnaby uruchomić niemal bezinwestycyjnie, a jej dalszą rozbudowę uzależnić od rozwoju sytuacji w porcie lotniczym. Wydaje mi się że powinni się Państwo porozumieć z firmą IG Polska. Mam gdzieś zanotowany telefon do szefa tej firmy, ale w chwili obecniej nie mogę go odnaleźć.  

O porcie w Olsztynie:

Port lotniczy w Olsztynie usytuowany jest 55 km od miasta, znacznie dalej niż w Zielonej Górze. Od jakiegoś czasu przyciąga corazto nowych przewoźników, mimo gorszych warunków ekonomicznych jak w Zielonej Górze. Sądzę że ten skromny sukces to zasługa uruchomienia kolei pasażerskiej na to lotnisko, co znacznie ułatwia transport pasażerów.

Dziś linie Ryanair ogłosiły loty z Londynu do Olsztyna. Załączam stosowany komunikat prasowy jako dziś otrzymałem i publikowałem w naszym serwisie

Pozdrawiam,

RYANAIR OGŁASZA NOWE POŁĄCZENIE OLSZTYN MAZURY – LONDYN STANSTED  
50.000 KLIENTÓW ROCZNIE NA 13. POLSKIM LOTNISKU 

Ryanair, linia lotnicza nr 1 w Polsce, dziś (31 maja) ogłosiła pierwsze połączenie z 13. już lotniska w Polsce. Loty z Portu Lotniczego Olsztyn Mazury do Londynu Stansted rozpoczną się 1 listopada 2016r. i będą realizowane trzy razy w tygodniu. Ryaniar obsłuży na olsztyńskim lotnisku 50.000 klientów rocznie. 

Nowa trasa z Olsztyna do Londynu jest doskonałą propozycją dla pasażerów biznesowych oraz turystów, którzy w ramach programu “Always Getting Better” już wkrótce będą mogli korzystać z jeszcze większej liczby nowych tras, nowych wnętrz kabin samolotów oraz jeszcze nizszych cen.

Aby uczcić ogłoszenie nowego połączenia Olsztyn Mazury – Londyn Stansted, Ryanair wprowadził do sprzedaży bilety w cenie od 89 zł na podróż w listopadzie. Bilety w promocyjnych cenach dostępne są na www.ryanair.com do czwartku 2 czerwca do północy. 

Ryanair poinformował również o wcześniejszym przeniesieniu lotów krajowych z Gdańska oraz Wrocławia do Warszawy na lotnisko Chopina. Operacje do/z lotniska Chopina rozpoczną się 4 października.

W Porcie Lotniczym Olsztyn Mazury, Juliusz Komorek – Członek Zarządu ds. Regulacyjnych i Prawnych powiedział:  

“Ryaniar z przyjemnością wprowadza nowe połączenie z 13 lotniska w Polsce. Cieszymy się z nowej trasy z Olsztyna Mazury do Londynu, loty rozpoczną się 1 listopada. Na olsztyńskim lotnisku Ryanair obsłuży 50.000 klientów rocznie. 

Aby uczcić nowe połączenie wprowadzamy do sprzedaży bilety w cenie od 89 zł na podróż z w listopadzie 2016 r. Bilety w promocyjnych cenach dostępne są tylko do czwartku 2 czerwca. Aby  zdążyć najlepiej wejść na stronę www.ryanair.com już dziś.”

Leszek Krawczyk, Prezes Portu Lotniczego Olsztyn Mazury powiedział:

Istotą misji jakiej się podjęliśmy jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom pasażerów, właściwy dobór siatki połączeń to oczywiście cel nadrzędny i podstawowe wyzwanie. Na proces jej powstania wpływ ma wiele czynników, a najważniejszym z nich jest wiedza jaką czerpiemy z wyników przeprowadzonych badań. Efekty  i zasadność wyciągniętych wniosków będziecie Państwo mogli ocenić już niebawem.”                                 
                                                      
NOWA TRASA Z PORTU LOTNICZEGO OLSZTYN MAZURY

Trasa
Częstotliwość
Początek operacji
Cena
Londyn Stansted
3 x tygodniowo
1 listopada
89 złserdecznie pozdrawiam,
Dominik Markowski
____________________
W dniu 30 maja 2016 15:57 użytkownik Iwona Kusiak <i.kusiak na serw. lubuskie.pl> napisał:
Szanowny Panie,

Uprzejmie informuję, iż możemy udostępnić miejsca na wystawę pod potrzeby jakiegokolwiek podmiotu, jeśli nie jest on zainteresowany złożeniem nam swojej oferty.
Województwo Lubuskie jako organizator publicznego transportu zbiorowego realizuje swoje zadania w tym zakresie na podstawie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich przyjętego przez Sejmik Województwa. W dokumencie tym nie ma zapisów dotyczących planów uruchomienia połączeń kolejowych do lotniska Zielona Góra - Babimost.
Należy zauważyć, że koszty takiego przedsięwzięcia, związane z przygotowaniem odpowiedniej infrastruktury oraz z uruchomieniem przewozów, wydają się niewspółmierne do otrzymanych korzyści. W przypadku wykorzystania istniejącej bocznicy kolejowej wychodzącej ze stacji Babimost niezbędne stają się następujące działania: zakup bocznicy (ok. 2,2 km), która w chwili obecnej jest własnością firmy IG Polska Sp. z o.o. oraz jej modernizacja, budowa nowego odcinka linii do terminala pasażerskiego o długości około 2,1 km a także wykonanie peronu.
By kolej na lotnisko spełniła swoje zadanie niezbędna jest większa liczba lotów oraz gęsta siatka połączeń kolejowych tak, by czas oczekiwania podróżnego po wyjściu z terminala nie przekraczał kilkunastu minut.

W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt z Dyrektorem Departamentu Infrastruktury i Komunikacji p. Zdzisławem Smołą lub z Rzecznikiem Prasowym Zarządu p. Michałem Iwanowskim.

z poważaniem,

Iwona Kusiak
Dyrektor

Gabinet Zarządu
(..)


Od: "Adam Fularz" <adam.fularz na serw. wieczorna.pl>
Do: "Iwona Kusiak" <i.kusiak na serw. lubuskie.pl>
Wysłane: poniedziałek, 23 maj 2016 12:41:11

Temat: Fwd: pytania prasowe- kolej na lotnisko Ziel. Góra


---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Adam Fularz <adam.fularz@wieczorna.pl>
Data: 19 maja 2016 15:50
Temat: Fwd: pytania prasowe- kolej na lotnisko Ziel. Góra
Do: Iwona Kusiak <i.kusiak na serw. lubuskie.pl>


Przekazuję odpowiedź przewoźnika kolejowego.
Czy przesłać opis wystawy?
Pozdrawiam

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------Od: Michał Stilger <michal.stilger na serw. p-r.com.pl>
Data: 19 maja 2016 15:46
Temat: Re: pytania prasowe- kolej na lotnisko Ziel. Góra
Do: Adam Fularz <adam.fularz na serw. wieczorna.pl>Panie Adamie,
Przewozy Regionalne obsługują połączenia zamówione przez samorządy województw. Liczba pociągów i sieć połączeń wynika z umów PSC zawieranych między naszą spółką a urzędami marszałkowskimi. W przypadku tego konkretnego połączenia rolę organizatora pełniłby Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. 

Pozdrawiam,

Michał Stilger
Przewozy Regionalne
Biuro Zarządu
Wydział ds. Komunikacji i Public Relations
tel. 783 824 574

W dniu 19 maja 2016 15:22 użytkownik Adam Fularz <adam.fularz na serw. wieczorna.pl> napisał:
Pytanie- czy PR są zainteresowane obsługą połączenia Zielona Góra- Babimost- Port lotniczy Zielona Góra- Zbąszynek- Gorzów? Planowana jest naprawa linii kolejowej na lotnisko, z tym że linia nie znajduje się na żadnych planach i jest z nią pewien problem prawny.
Pozdrawiam
---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Iwona Kusiak <i.kusiak na serw. lubuskie.pl>
Data: 19 maja 2016 15:13
Temat: Pytanie o możliwość zoragnizowania wystawy w UMWL
Do: adam.fularz na serw. wieczorna.pl
DW: "b.nowak na serw. lubuskie.pl" <b.nowak na serw. lubuskie.pl>


Szanowny Panie!

W nawiązaniu do prośby skierowanej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w sprawie możliwości zorganizowania wystawy w holu urzędu dotyczącej propozycji połączenia kolejowego do Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost, uprzejmie informuję, że wymagałoby to przeprowadzenia uprzednio uzgodnień co do możliwości uruchomienia takiego połączenia.
Takie uzgodnienia powinien przeprowadzić podmiot zainteresowany uruchomieniem ww. połączenia z Departamentem Infrastruktury i Komunikacji UMWL.

z poważaniem,

Iwona Kusiak
Dyrektor

(..)-- 
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
+48604443623
+442035142037
adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Ostatnie doniesienia

Ostatnie komentarze

Galeria zdjęć

narrowsidebarads